Nehnuteľnosti

Nakúpte výhodne a bezpečne
Počet dražieb: 37
Najbližšia dražba: nie je vytýčený termín

Nehnuteľnosti

Hnuteľné veci

Nakúpte výhodne a bezpečne
Počet dražieb: 124
Najbližšia dražba: nie je vytýčený termín

Hnuteľné veci
NOVINKY

Exekútorský úrad Vráble je pre Vás
ten správny partner, pretože

 • Patríme k najlepšie personálne a programovo vybaveným úradom na Slovensku
 • Naše procesy sú maximálne elektronizované
 • Poskytujeme ONLINE prístup do konaní
 • Vedieme elektronický spis ku každému konaniu
 • Každé konanie podlieha prísnemu sledovaniu
 • Uskutočňujeme elektronický export dát podľa požiadavky oprávneného v požadovanom formáte
 • Zabezpečujeme elektoronickú výmenu dát medzi úradom a oprávneným

Exekútorský úrad JUDr. Demešová Anetta – výkon nútených súdných rozhodnutí, exekútorské služby a vymáhanie pohľadávok. Exekútorský úrad vykonáva dražby hnuteľných vecí a dražby nehnuteľných vecí a majetku v zmysle zákona. Právne poradenstvo a rady ohľadom exekúcii. 

Vymáhame pohľadávky pre

 • súkromné osoby
 • živnostníkov /kde je veľký tlak na komplexnosť servisu oprávneným/
 • malé či veľké korporácie

1 Sme jednotka na trhu

 • pri vymáhaní zdravotného poistenia,
 • pokút,
 • pohľadávok telekomunikačných operátorov,
 • pohľadávok bánk,
 • daňových pohľadávok.